Beatus Gerwinus O.S.B.(Ordinis Sancti Benedicti) Abbas et Eremita Obiit 17 Aprilis 1117 in Clusa. Zo staat op een glasraam in de abdij van Steenbrugge. Zalige Geerwijn van de orde van Sint-Benedictus abt en kluizenaar overleden 1 april 1117 in de Kluize.

In 1105 nam Geerwijn ontslag als tweede abt van Oudenburg en werd opnieuw kluizenaar. Deze keer in de woestine (onontgonnenland) van Cusford (Sint-Gillis-Waas) "Qui locus tamquam eremitalis et solitarius est", tegen het Forestum Regale of Coningsbos (bossen van 't Calf of de Stropers) en aan de oude heirweg Antwerpen - Brugge (Reepstraat).

Hij bouwde zijn "kluize" en een "kapel". Hierin heeft Geerwijn als eerste in deze streek Gods woord laten horen. Zijn kapel diende als parochiekerk met alle rechten zoals o.a. begrafenisrecht.

Clusa zal zich verder ontwikkelen tot een welvarende religieuze gemeenschap, maar in de 13de eeuw ontstaat de parochie van Sint-Gillis-Waas, 2 kilometer oostwaarts. De religieuze centrumfunctie van Clusa zal hierdoor afnemen. De residentieagrarische kern wordt omgeven met een walgracht en gescheiden van de religieuze kern. Namen als Kluizenhof, Kluizenmolenstraat, Kluizendijkstraat, Kluizegavers, Kluizendreve herinneren aan deze markante periode.

Het verhaal van de "Zalige Geerwin" kunt u uitvoerig nalezen in "de kluzenaer" nr. 20 p.4 en "Het ontstaan van Sint-Gillis-Waas" vindt u in "de kluizenaer" nr. 18 p.16. Beide artikels geschreven door Achiel Van de Weyer.

Bij het ontstaan van de heemkundige kring in 1984 was het logisch dat de initiatiefnemers kozen voor de naam "De Kluize" en dat we ons tijdschrift "de kluizenaer" noemden.

In het millenniumjaar 2000 schonk beeldende kunstenares Veva Eyckmans een beeld van de zalige Geerwijn. De Kluize bouwde hiervoor een kapel-picknickplaats in de ambachtelijke zone Kluizenmolen. Architect Tom Weijters verzoende 1000 jaar geschiedenis met hedendaagse architectuur. Keramiekkunstenares Griet Verhelst creëerde op de tafel onder het beeld een grondplan van de vroegere site van Clusa met daarin verwerkt het grondplan van de huidige ambachtelijke zone Kluizenmolen. Op zondag 22 juni 2003 werd onder grote belangstelling deze gedenkplaats onthuld.

In 2007 ontving de toenmalige voorzitter Romain D'hollander voor de heemkundige kring "De Kluize", uit de handen van Vlaams minister Dirk Van Mechelen, de prijs "Projectoproep 20x1500 euro" Editie 2006, van het VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw.