Vereniging
Heemkunde Vlaanderen 
Heemkunde Oost-Vlaanderen
Leca vzw (vroegere Volkskunde Vlaanderen):  
Familiekunde Vlaanderen
Familiekunde Vlaanderen – afdeling Land van Waas
Gemeente Sint-Gillis-Waas:
Andere lokale verenigingen bv. Folkloregroep De Klomp
Erfgoedbank Waasland:
Rijksarchief
Faro, steunpunt voor cultureel erfgoed
Erfgoedcel Waasland
Archiefbank Vlaanderen:
Vlaamse erfgoedbibliotheek
Immaterieel erfgoed
Erfgoeddag
Laarne - Kalken